Technikum Leśne w Brynku

Opłata za wyżywienie i internat

Pieniądze za wyżywienie i internat proszę wpłacać na konto:

83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

lub w kasie szkoły.