Technikum Leśne w Brynku

Opłata za wyżywienie i internat

OPŁATA ZA INTERNAT marzec 2018

pobyt w internacie – 50 zł

wyżywienie – 166,50 zł

 

Kwotę w wysokości 216,50 zł należy wpłacić do 10 marca w kasie szkoły bądź na konto.

 

Numer konta: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

 

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.