Technikum Leśne w Brynku

Ilość miejsc

Planujemy 2 oddziały po minimum 30 uczniów, łącznie minimum 60 uczniów; maksymalna liczba uczniów w dwóch oddziałach wynosi 70 osób.