Technikum Leśne w Brynku

Rada Rodziców szkoły

DANE KONTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO:


BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU

Rada Szkoły przy Technikum Leśnym w Brynku
80 8466 0002 0000 0026 2000 0002

przy wpłacie należy podać imię nazwisko i klasę ucznia, oraz dopisek "wpłata na komitet rodzicielski za rok 20XX/20YY"