Technikum Leśne w Brynku

Nauka

Kształcenie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz zawodowym.

Oprócz przedmiotów ogólnych wykładane są następujące przedmioty zawodowe: hodowla lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, urządzanie lasu, maszynoznawstwo, gospodarka łowiecka, ekonomika leśna, zoologia, botanika.

W szkole można uczyć się trzech języków obcych: niemieckiego, angielskiego i francuskiego.