Technikum Leśne w Brynku

Praktyki zawodowe

Przedmiot ten realizowany jest na terenie nadleśnictwa Brynek oraz przyszkolnego parku. Organizowane są także praktyki wyjazdowe.

W ramach zajęć można nieodpłatnie uzyskać uprawnienia operatora pilarki spalinowej.

Uczniowie mają prawo do tańszych kursów oraz egzaminu dającego podstawowe uprawnienia łowieckie i możliwość ubiegania się o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.