Technikum Leśne w Brynku

Praktyki zawodowe

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRKTYK ZAWODOWYCH

Praktyczna nauka zawodu w TL w Brynku jest organizowana w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Brynek oraz innymi jednostkami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Odbywa się w formie 8 tygodni praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych w klasach II i III w wymiarze 1 dnia w tygodniu w całym roku szkolnym. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia praktyczne w klasach II, III oraz IV przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Harmonogram praktyk jest następujący

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Uwagi

Praktyka zawodowa

2 tygodnie

3 tygodnie

 

3 tygodnie

 

 

Zależnie od warunków pogodowych

praktyka jesienna / wiosenna

Zajęcia praktyczne

 

1 dzień w tygodniu

(6 godzin)

1 dzień w tygodniu

(6 godzin)

 

 

Ćwiczenia praktyczne

rozpoznawanie gatunków

w ramach PPGL*

 

Ćwiczenia R.13 ochrona/ hodowla lasu 1godz. w tygodniu

 

Ćwiczenia R.14 4 godziny w tygodniu

w I semestrze,

zajęcia w grupach, obsługa SILP*

 

*Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej

*System Informatyczny Lasów Państwowych

 

W ramach praktyki zawodowej uczniowie klas I zostają zapoznani w terenie z:

 • podziałem powierzchniowym lasu,
 • budową piętrową lasu,
 • fazami rozwojowymi drzewostanów,
 • ochroną przeciwpożarową lasu (Nadleśnictwo Koszęcin),
 • walorami przyrodniczymi Śląska – pomnikami przyrody, rezerwatami,
 • obiektami edukacji leśnej i turystyki.

Dodatkowo:

 • wykonują odkrywkę glebową,
 • poznają znaczenie szkód abiotycznych i biotycznych ( praktyka przy Hucie Miasteczko Śląskie – Nadleśnictwo Świerklaniec),
 • zajmują się pracami szkółkarskimi, odnowieniem sztucznym lasu, pielęgnacją parku
  i ogrodu botanicznego przy TL w Brynku.

Praktyki w klasie II obejmują prace z zakresu :

 • kontroli występowania szkodników owadzich,
 • zbioru nasion,
 • budowy urządzeń łowieckich i innych prac z zakresu gospodarki łowieckiej,
 • inwentaryzacji zwierzyny,
 • szkółkarstwa,
 • odnowienia lasu.

Praktyki w klasie III obejmują:

 • dwutygodniowy kurs operatora pilarki spalinowej, pracę na zrębie,
 • pomiar i odbiórkę drewna,
 • szacunki brakarskie.

Dla urozmaicenia zajęć i poszerzenia wiedzy praktycznej szkoła organizuje wyjazdy zawodowe między innymi do Nadleśnictw: Wisła, Kluczbork, Zawadzkie, Rudy Raciborskie.

KURSY:

 1. nauki jazdy ciągnikiem rolniczym (obligatoryjny dla uczniów klas III ) w wymiarze godzin umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T (we własnym zakresie),
 2. kurs operatora pilarki spalinowej dla uczniów klas III, (egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się na terenie Nadleśnictwa Brynek),
 3. uprawnienia UDT - operatora żurawi hydraulicznych (kategoria II Ż - żurawie leśne, przeładunkowe).