Technikum Leśne w Brynku

Możliwość zatrudnienia

Absolwent Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych legitymujący się zdanym egzaminem zawodowym może podjąć staż, a następnie pracę w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych, na stanowiskach specjalistów ochrony środowiska.

Po szkole można także podjąć własną działalność gospodarczą lub pracę w zakładach usług leśnych. Zdany egzamin maturalny pozwala podjąć studia wyższe na wybranym, dowolnym kierunku.

Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą się kierunki takie jak: gospodarka leśna, ochrona zasobów leśnych, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, zarządzanie zasobami drzewnymi, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, zootechnika, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, biotechnologia, geografia.