Technikum Leśne w Brynku

Klasy

KLASY I

Klasa I a

wychowawca: mgr Marta Derbis

Klasa I b

wychowawca: mgr Radomir Kubica

Klasa I c

wychowawca: mgr Janusz Banaś

KLASY II

Klasa II a

wychowawca: mgr Marzena Niezgoda

Klasa II b

wychowawca: mgr Edyta Wołowska

KLASY III

Klasa III a

wychowawca: mgr Krystyna Porębska

klasa III b

wychowawca: mgr Joanna Kaleta

KLASY IV

Klasa IV a

wychowawca: Elżbieta Nobis

Klasa IV b

wychowawca: mgr Izabela Witkowska