Technikum Leśne w Brynku

Schemat organizacyjny

Kierownik internatu: mgr Agnieszka Ohsmann

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane będą w następujących grupach:

I grupa – klasy I chłopców – opiekun mgr Dariusz Kiełbasa,
II grupa – klasy II chłopców – opiekun mgr Antoni Zięba,
III grupa – klasy III chłopców – opiekun mgr Izabela Żuławińska,
IV grupa – klasy IV chłopców – opiekun mgr Joanna Kabała,
Grupa dziewcząt   – opiekun mgr Beata Kiełbasa.    

Wychowawcy wspomagający: Elżbieta Nobis, mgr Beata Klempert, mgr Edyta Wołowska, mgr Artur Kanawka.