Technikum Leśne w Brynku

Nasza kadra

Lp Imię i nazwisko Funkcja Przedmioty nauczania
1mgr Ireneusz Gudowiczdyrektr szkoły
nauczyciel
matematyka
przysposobienie obronne
2mgr Joanna Kaletawicedyrektor
nauczyciel
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
3mgr Agnieszka Ohsmannkierownik internatuzajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4mgr inż. Agnieszka Szpor-Sławateckakierownik szkolenia praktycznegohodowla lasu
zajęcia praktyczne
5mgr inż. Janusz Banaśnauczycielbiologia - zajęcia praktyczne
przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej
ochrona i zagospodarowanie - zajęcia praktyczne
6ks. Piotr Sękowskinauczycielreligia
7mgr inż. Grzegorz Ciaknauczycielużytkowanie lasu
maszynoznawstwo leśne
informatyka
SILP
zajęcia praktyczne
8mgr Marta Derbisnauczycielj. angielski
9mgr Monika Dzierla-Waśkonauczycielgeografia
10mgr Krzysztof Gerlichnauczycielwychowanie fizyczne
11mgr Joanna Kabaławychowawca internatuzajęcia opiekuńczo wychowawcze
12mgr Artur Kanawkawychowawca internatu
opiekun Zespołu Sygnalistów Myśliwskich TL w Brynku i instruktor muzyczny
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
13mgr Barbara Kiedrzynnauczycielochrona lasu
urządzanie lasu
14mgr Beata Kiełbasawychowawca interantu
nauczyciel
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
historia
15mgr Dariusz Kiełbasawychowawca interantu
opiekun koła PCK
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
16mgr Beata Klempertnauczycielwychowanie fizyczne
17mgr Radomir Kubicanauczyciel
opiekun Samorządu Szkolnego
wychowawca internatu
biologia
gospodarka łowiecka
zajęcia opiekuńczo wychowawcze
18lic. Elżbieta Nobisnauczyciel
wychowawca interantu
język angielski
zajęcia opiekuńczo wychowawcze
19mgr Krystyna Porębskanauczyciel
wychowawca internatu
fizyka
chemia
wychowanie do życia w rodzinie
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
20mgr Romualda Rudzkapedagog szkolny-
21mgr Joanna Słowikowskanauczycielmatematyka
22lic. Krzysztof Ułanowskinauczycielzajęcia praktyczne
praktyka zawodowa
23mgr Sonia Wążnauczycieljęzyk niemiecki
24mgr Izabela Witkowskanauczycieljęzyk polski
25mgr Edyta Wołowskanauczyciel
wychowawca interantu
język francuski
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
26mgr Joanna Szczepaneknauczycielbibliotekarz
27mgr Antoni Ziębanauczyciel
wychowawca internatu
wiedza o kulturze
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
28mgr inż. Marzena Znojek-Niezgodanauczycielmaszynoznawstwo
hodowla lasu
urządzanie lasu
29mgr Izabela Żuławińskanauczyciel
wychowawca internatu
podstawy przedsiębiorczości
prawodawstwo
ekonomika leśna
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
30inż. Piotr Cwynar wychowawca internatu
zajęcia praktyczne

Pracownicy administracji

Lp Imię i nazwisko Stanowisko
1Karina Brojagłówna księgowa
2mgr Justyna Kroksekretarz szkoły
3mgr Ewa Gołkowskakierownik gospodarczy
4Urszula Waloszekkierownik stołówki
5inż. Czesław Gabryś inspektor d.s. budowlanych
6mgr Jolanta Zyskaksięgowa
7Sylwia Grzesiekkasjer
8Bernadeta Gabryśmagazynier

Pracownicy obsługi

Lp Imię i nazwisko
1Antkiewicz Gabriela
2Buraczyńska Anna
3Chmielewska Urszula
4Grygierczyk Jan
5Jaruszowiec Małgorzata
6Jędrzejczyk Klaudia
7Jendrysik Grażyna
8Lukosz Krystian
9Pradelok Jerzy
10Pradelok Klaudia
11Pradler Karina
12Przewieślik Zygmunt
13Samol Henryk
14Staś Jolanta
15Urbanek Dominik
16Ułanowska Jolanta
17Wrzeciono Gabriela