Technikum Leśne w Brynku

Nasza kadra

Lp Imię i nazwisko Funkcja Przedmioty nauczania
1mgr Ireneusz Gudowiczdyrektr szkoły
nauczyciel
matematyka
przysposobienie obronne
2mgr Joanna Kaletawicedyrektor
nauczyciel
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
3mgr Agnieszka Ohsmannkierownik internatuzajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4mgr inż. Agnieszka Szpor-Sławateckakierownik szkolenia praktycznegohodowla lasu
zajęcia praktyczne
5mgr inż. Janusz Banaśnauczycielbiologia - zajęcia praktyczne
przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej
ochrona i zagospodarowanie - zajęcia praktyczne
6ks. Piotr Sękowskinauczycielreligia
7mgr inż. Grzegorz Ciaknauczycielużytkowanie lasu
maszynoznawstwo leśne
informatyka
SILP
zajęcia praktyczne
8mgr Marta Derbisnauczycielj. angielski
9mgr Monika Dzierla-Waśkonauczycielgeografia
10mgr Krzysztof Gerlichnauczycielwychowanie fizyczne
11mgr Joanna Kabaławychowawca internatuzajęcia opiekuńczo wychowawcze
12mgr Artur Kanawkawychowawca internatu
opiekun Zespołu Sygnalistów Myśliwskich TL w Brynku i instruktor muzyczny
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
13mgr Barbara Kiedrzynnauczycielochrona lasu
urządzanie lasu
14mgr Beata Kiełbasawychowawca interantu
nauczyciel
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
historia
15mgr Dariusz Kiełbasawychowawca interantu
opiekun koła PCK
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
16mgr Beata Klempertnauczycielwychowanie fizyczne
17mgr Radomir Kubicanauczyciel
opiekun Samorządu Szkolnego
wychowawca internatu
biologia
gospodarka łowiecka
zajęcia opiekuńczo wychowawcze
18lic. Elżbieta Nobisnauczyciel
wychowawca interantu
język angielski
zajęcia opiekuńczo wychowawcze
19mgr Krystyna Porębskanauczyciel
wychowawca internatu
fizyka
chemia
wychowanie do życia w rodzinie
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
20mgr Romualda Rudzkapedagog szkolny-
21mgr Joanna Słowikowskanauczycielmatematyka
22mgr Sonia Wążnauczycieljęzyk niemiecki
23mgr Izabela Witkowskanauczycieljęzyk polski
24mgr Edyta Wołowskanauczyciel
wychowawca interantu
język francuski
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
25mgr Joanna Szczepaneknauczycielbibliotekarz
26mgr Antoni Ziębanauczyciel
wychowawca internatu
wiedza o kulturze
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
27mgr inż. Marzena Znojek-Niezgodanauczycielmaszynoznawstwo
hodowla lasu
urządzanie lasu
28mgr Izabela Żuławińskanauczyciel
wychowawca internatu
podstawy przedsiębiorczości
prawodawstwo
ekonomika leśna
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
29inż. Piotr Cwynar wychowawca internatu
zajęcia praktyczne
30Tadeusz Kiedrzynnauczyciel
31Joanna Szczepaneknauczyciel
32Katarzyna Soleckanauczyciel

Pracownicy administracji

Lp Imię i nazwisko Stanowisko
1Karina Brojagłówna księgowa
2mgr Justyna Kroksekretarz szkoły
3mgr Ewa Gołkowskakierownik gospodarczy
4Urszula Waloszekkierownik stołówki
5inż. Czesław Gabryś inspektor d.s. budowlanych
6mgr Jolanta Zyskaksięgowa
7Sylwia Grzesiekkasjer
8Bernadeta Gabryśmagazynier

Pracownicy obsługi

Lp Imię i nazwisko
1Adrian Jacek
2Aneta Rutkowska
3Antkiewicz Gabriela
4Buraczyńska Anna
5Chmielewska Urszula
6Ewelina Grzesiek
7Grygierczyk Jan
8Jędrzejczyk Klaudia
9Jendrysik Grażyna
10Lukosz Krystian
11Pradelok Jerzy
12Pradelok Klaudia
13Pradler Karina
14Przewieślik Zygmunt
15Renata Pokorska
16Samol Henryk
17Staś Jolanta
18Urbanek Dominik
19Ułanowska Jolanta
20Wrzeciono Gabriela