Technikum Leśne w Brynku

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KOŁO SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH

Artur Kanawka

środa 16.00- 18.00

czwartek 17.00-18.00

KOŁO PCK

Dariusz Kiełbasa

wtorek 17.00- 18.00

KOŁO FILOZOFICZNE

Ks. Piotr Sękowski

czwartek 20.30- 21.30

KOŁO PRZYJACIÓŁ KULTURY

Antoni Zięba

środa 17.00-18.00

KOŁO TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŁOWIECKICH

Radomir Kubica

czwartek 19.00-21.00

KOŁO FOTOGRAFICZNE

Joanna Kabała

wtorek 17.00-18.00

KOŁO „DRWAL”

Krzysztof Ułanowski

czwartek 15.00- 16.00

KOŁO BOTANICZNE

Janusz Banaś

środa 15.15- 16.30

KOŁO TEATRALNE

Joanna Kaleta

czwartek 20.30-21.30