Technikum Leśne w Brynku

Zajęcia dodatkowe

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. ANGIELSKIEGO

Marta Jacek

WTOREK, CZWARTEK 15.00 - 16.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z J. ANGIELSKIEGO

Marta Jacek

PONIEDZIAŁEK 17.30 - 19.30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. ANGIELSKIEGO

Elżbieta Nobis

PONIEDZIAŁEK 14.15 - 15.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z J. ANGIELSKIEGO

Elżbieta Nobis

WTOREK 15.30 – 16.30

 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. FRANCUSKIEGO

Edyta Wołowska

PONIEDZIAŁĘK  15.00 - 16.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z J. NIEMIECKIEGO

Sonia Wąż

PONIEDZIAŁEK 13.00 – 14.00 KLASY III B, IV

CZWARTEK 14.00 – 16.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. POLSKIEGO

Izabela Witkowska

PONIEDZIAŁĘK  14.15 - 15.00

WTOREK 13.00 – 14.30

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z J. POLSKIEGO

Izabela Witkowska

PONIEDZIAŁĘK  15.00 - 16.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z BIOLOGII

Radomir Kubica

WTOREK 19.45 – 20.30

 

KÓŁKO MATEMATYCZNE

Marian Porębski

ŚRODA/ CZWARTEK 14.00 – 16.00

 

KOŁO FIZYCZNE

Krystyna Porębska

ŚRODA 14.45 -15.30

 

KOŁO CHEMICZNE

Krystyna Porębska

ŚRODA 15.30 -16.15

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

(KL. I, II, III)

Barbara Kiedrzyn

WTOREK 15.00 – 16.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

(KL. I, II, III)

Marzena Znojek - Niezgoda

ŚRODA  14.00 – 16.00

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

(KL. IV)

Agnieszka Szpor - Sławatecka

WEDŁUG POTRZEB I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW