Technikum Leśne w Brynku

Egzaminy zawodowe

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.
  • oraz przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r.

obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

Pobierz szczegóły