Technikum Leśne w Brynku

Erasums +

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach programu Erasmus + zatytułowany "Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych" (2015-2017).

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele technikum mają możliwość, poprzez współpracę z innymi placówkami europejskimi, poznania nowych technik nauki i nauczania w tej dziedzinie. Projekt realizowany jest wraz z czterema innymi szkołami z następujących państw europejskich: Rumunii (koordynator projektu), Francji, Włoch i Hiszpanii.

Jego językiem roboczym jest język francuski, a celem promowanie ochrony środowiska w społeczności szkolnej poprzez innowacyjne strategie, które obejmują m.in. zastosowanie nowych technologii. Uczniowie i nauczyciele będą mogli uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, konferencjach wirtualnych, kursach we Francji, Włoszech, Polsce, a także w Międzynarodowym Sympozjum, które odbędzie się w Rumunii w 2017 roku i będzie zorganizowane w celu zaprezentowania produktów intelektualnych wykonanych przez wszystkich partnerów projektu. Produkty te obejmują przewodnik metod nauczania w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych oraz słownik zasobów w językach krajów uczestniczących w projekcie.

Erasmus

1. Pierwsze spotkanie w Hiszpanii

2. "Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych" - Poznań

3. WYJAZD STUDYJNY DO TARTAKU "OLCZYK" W ŚWIDNIE

4. Wyjazd młodzieży do szkółki leśnej w Orzeszu - Woszczycach

5. Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus + w Borgo na Korsyce

6. "Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych" - Technikum Leśne w Brynku

7. Wyjazd młodzieży do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

8. Wizyta szkoleniowa w Fano we Włoszech

9. Wycieczka do Osikowej Doliny

10. Instytut Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

11. Wizyta w Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka – Żar

12. Europa i zasoby odnawialne

13. Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + w Iasi w Rumunii

14. Wizyta w elektrowni wodnej Młyn Thiel w Żędowicach

15. Wyjazd do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie