Technikum Leśne w Brynku

Pierwsze spotkanie w Hiszpani

Pierwsze spotkanie nauczycieli z pięciu szkół partnerskich odbyło się w dniach 29 października - 2 listopada 2015 w IES Luis García Berlanga w San Juan de Alicante w Hiszpanii. Celem spotkania było omówienie i zaplanowanie działań w ramach projektu. W tych dniach zaprezentowano w szkole goszczącej wystawę fotografii zatytułowaną „Krajobrazy, tradycje i zasoby naturalne” przedstawiającą państwa partnerskie, jak również ekspozycję charakterystycznych dla tych krajów przedmiotów. Wystawę tę będzie można podziwiać przez dwa lata trwania projektu w Miejskim Domu Kultury. Przedstawiciele szkół partnerskich wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem miasta, a także w ramach wymiany dobrych praktyk odbyli wizytę w Parku Krajobrazowym la Albufera. Park ten stanowi najważniejszą strefę wilgotną w rejonie Walencji, nie tylko ze względu na zajmowany obszar (11000 ha), ale także ze względu na walory ekologiczne, głównie żyjące tu ptaki wodne. W Muzeum Etnologicznym w la Isla de El Palmar, plany i tablice informacyjne umożliwiły zrozumienie powstania i położenia obszaru chronionego la Albufera, a także wyjaśniony został proces uprawy ryżu oraz ukazane zostały sposoby rybołówstwa, tradycyjnych zajęć zamieszkałej tam ludności. W programie wizyty znalazły się także wycieczka do Walencji oraz udział w jarmarku w miejscowości Cocentaina, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Udział w tym projekcie to okazja do doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznania innych kultur, nawiązania nowych znajomości, a przede wszystkim do rozwijania zainteresowań związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem zasobów naturalnych.