Technikum Leśne w Brynku

"Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych" - Poznań

Uczniowie biorący udział w projekcie "Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych" europejskiego programu Erasmus+ w dniu 11.02 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warsztaty zaproponowane przez pracowników Uniwersytetu pozwoliły uczniom poznać właściwości fizyczne i cieplne drewna. W praktyce sprawdziliśmy m.in. czym jest gęstość drewna
i porowatość. Dodatkowo przekonaliśmy się, że można pić przez fragment drewna jak przez rurkę. Zapoznaliśmy się
z najnowszymi technologiami określania ciepła spalania drewna
i produktów biomasy tj: miskantus czy krzewy Goi. Pomiędzy warsztatami zwiedziliśmy wydział Technologii Drewna inspirując się możliwościami przetwarzania go do różnych celów tj.: meblarstwo, konstrukcje czy energia odnawialna. Naszym przewodnikiem był Pan dr hab. Aleksander Dziurzyński – absolwent Technikum Leśnego w Brynku. Po wyczerpujących warsztatach mieliśmy okazję zwiedzić Rynek i Stare Miasto w Poznaniu oraz posmakować przepysznych Świętomarcińskich Rogali.