Technikum Leśne w Brynku

Wizyta szkoleniowa w Fano we Włoszech

W dniach 6 – 12 kwietnia 2017 r. w ramach programu Erasmus + pt. Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych grupa młodzieży oraz nauczycieli Technikum Leśnego w Brynku wyjechała na szkolenie do Fano we Włoszech. Projekt, którego językiem roboczym jest język francuski, ma na celu promowanie ochrony środowiska w społeczności szkolnej poprzez popularyzowanie innowacyjnych strategii nauczania obejmujących zastosowanie nowoczesnych technologii.

               Uczniowie oraz nauczyciele z pięciu szkół partnerskich podczas pobytu w Fano odwiedzili ośrodek agroturystyczny Country House Ca „Virginia”, który położony jest w malowniczych wzgórzach Montefeltro Urbino. W ośrodku tym, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój odgrywają ważną rolę. Cała nieruchomość jest zaopatrywana za pomocą systemu fotowoltaicznego i energii geotermalnej. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kW jest jedną z największych budowli w regionie i zaopatruje całą nieruchomość. Country House Ca „Virginia” nazywają siebie  Green Community Area  i posiadają certyfikat ISO 14000.

            Uczestnicy szkolenia mieli również okazję zobaczyć w miasteczku Pesaro rodzinny, ekologiczny hotel „Nautilus” zbudowany z drewna. Zastosowano w nim technologie i metody zgodne z ekologicznym podejściem do środowiska między innymi energooszczędne żarówki, perlatory założone na kranach, „inteligentną” klimatyzację, która uruchamia się wtedy, gdy w pomieszczeniu panują określone warunki. Woda ogrzewana jest za pomocą ciepła uzyskanego dzięki systemowi fotowoltaicznemu. W hotelu mogliśmy również spotkać wiele przedmiotów wykonanych z materiałów biodegradowalnych oraz odnawialnych. Budynek zbudowany jest w całości z drewna, surowca, który może zagwarantować wysokie funkcje komfortu i bezpieczeństwa.

            Program szkoleniowy obejmował także wizytę w warsztacie zajmującym się produkcją sieci rybackich. Są one szyte ręcznie, w tradycyjny, bardzo solidny sposób o oczkach dostosowanych do wielkości i kształtu łowionych ryb. Przedstawiono tam informacje dotyczące  propagowania zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich. Miarowe użytkowanie ekosystemów wodnych wraz z ich bogatą ichtiofauną wymaga wsparcia poprzez wypracowanie polityki rozwoju, w celu zachowania jej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. Ryby i ich produkty mają wpływ na atrakcyjność regionu i zwiększają dochód osób pracujących w branży rybackiej oraz lokalnej społeczności. Uważa się zatem, że nadrzędną zasadą w relacjach między rybołówstwem a racjonalnym zarządzaniem zasobami środowiska wodnego jest zasada mądrego samoograniczenia.

               W ramach szkolenia zorganizowany został konkurs pt. ”MODA  EKOLOGICZNA”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy oraz propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jak również popularyzowanie zagadnień dotyczących segregacji i recyklingu. Konkurs polegał  na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z surowców wtórnych. Miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, propagowanie właściwych postaw, wyzwolenie artystycznych emocji, inspiracji twórczych z recyklingu, a także integrację uczniów. To, co jest najbardziej potrzebne do tworzenia mody z recyklingu to wyobraźnia i odrobina zdolności manualnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością, a stroje były ciekawe, kolorowe i precyzyjnie wykonane.

               Oprócz zagadnień zawodowych mieliśmy możliwość zapoznania się z kulturą, historią i zabytkami Włoch. Odwiedziliśmy miasteczko Urbino, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najbardziej znanym zabytkiem Urbino, a jednocześnie najczęściej odwiedzanym, jest Pałac Książęcy. Jest to jeden z przykładów architektonicznych i artystycznych z okresu renesansu włoskiego. Pałac jest siedzibą Narodowej Galerii w Marche. Mieliśmy również okazję zwiedzić San Marino - państwo, które uważa się za najstarszą istniejącą republikę świata, utworzoną w 301 roku przez chrześcijańskiego budowniczego, kamieniarza zwanego świętym Marinusem i  jedno z najmniejszych państw Europy. Ogromne wrażenie zrobiło na nas miasteczko Fano, gdzie mieści się partnerska szkoła.  Założone jako rzymska kolonia było domem marynarzy i rybaków. Kilkakrotnie w swojej historii było podbijane i oswobadzane. Znajduje się w nim wiele zabytków: łuk Augusta, pałac, katedra, klasztor i kościoły.

               Wyjazd do Włoch był wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, poznania innych kultur oraz nawiązania nowych znajomości. Podczas realizacji naszego projektu poszerzyliśmy wiedzę uczniów z zakresu ekologii, recyklingu i dbania o środowisko. Jednak to, co najbardziej zaprocentowało, to tzw. umiejętności miękkie. Uczniowie doskonaliły swoje zdolności interpersonalne, komunikację, planowanie, czy rozwiązywanie problemów. To niezwykle cenne doświadczenia.