Technikum Leśne w Brynku

Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + w Iasi w Rumunii

Ostatnie spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących w projekcie „Innowacyjne strategie nauczania młodzieży w zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych” w ramach programu Erasmus + odbyło się w dniach 9-11.06. w Iasi, w Rumunii i było zwieńczeniem dwuletniej współpracy partnerskiej.  W czasie tego spotkania każdy z partnerów przedstawił działania podjęte w kraju w ramach projektu, dokonano podsumowania oraz ewaluacji. Podczas wizyty w Rumunii, uczestnikom przedstawiono spektakl w języku francuskim przygotowany przez uczniów. Ponadto zagraniczni goście zwiedzili szkołę, miasto Iasi oraz najbliższą okolicę, m.in. Czerwone Jezioro oraz Wąwóz Bicaz.