Technikum Leśne w Brynku

X MISTRZOSTWA POLSKI W UMIEJĘTNOŚCIACH LEŚNYCH

W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w  Brynku odbyły się X Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych. Patronat honorowy zawodów objęło Ministerstwo Środowiska oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W dwudniowych zmaganiach udział wzięło 11 drużyn z techników leśnych z całej Polski. Na starcie stanęły drużyny ze szkół z Białowieży, Biłgoraja, Brynka, Goraja, Rucianego-Nidy, Milicza, Starościna, Tucholi, Warcina, Rogozińca i Leska. W  konkurencjach brało udział w sumie 55 zawodników.

Zawody dla jednych drużyn rozpoczęły się ścinką drzew na zrębie w Nadleśnictwie Koszęcin, dla innych - biegiem leśnika na terenie Nadleśnictwa Brynek. W biegu młodzież w 4-osobowych składach musiała przebiec dystans ok. 3,5 km i wykonać 14 trudnych zadań
z zakresu leśnictwa m.in.: rozpoznać próbki drewna, gatunki roślin i zwierząt, rodzaje uszkodzeń drzew, oszacować wiek, wysokość, miąższość drzew oraz wielkość powierzchni i spadek terenu, a także zasobność drzewostanów i ilość drzew na hektar. Startujący zostali sprawdzeni z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zmierzyli się z gwarą śląską w konkursie „Niespodzianka”. Zwycięzcami biegu zostali uczniowie Technikum Leśnego w Brynku.

W drugim dniu zawodów uczniowie rywalizowali w konkurencjach wymagających sprawnego posługiwania się pilarką. Były wśród nich m.in. przerzynka kombinacyjna i precyzyjna oraz okrzesywanie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Tucholi, której reprezentant został mistrzem pilarki w kategorii indywidualnej.

W ogólnej klasyfikacji reprezentanci Technikum Leśnego w Tucholi zajęli pierwsze miejsce, druga była ekipa z Technikum Leśnego w  Starościnie, a trzecie miejsce na podium zajęli uczniowie z Brynka.

Materiał VIDEO