Technikum Leśne w Brynku

Pokaz Szkolnego Koła PCK

W dniu 17.09.2018 członkowie SK PCK zorganizowali dla kolegów z klas pierwszych pokaz udzielania pierwszej pomocy. Młodsi koledzy aktywnie uczestniczyli w pozorowanych scenkach, poznali zasady niesienia pomocy poszkodowanym i ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową.