Technikum Leśne w Brynku

Szkolny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

26 listopada 2018 r. w internacie Technikum Leśnego w Brynku odbyło się wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt. „To wszystko Polska”. Konkurs miał na celu uczczenie 100 - rocznicy odzyskania niepodległości, rozwijanie zainteresowań fotograficznych oraz ukazywanie różnorodności piękna naszego kraju. Jury po wnikliwej analizie prac konkursowych przyznało nagrody: I miejsce Sebastian Korn, II miejsce Angelika Łuka, III miejsce Wiktoria Bereżewska. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy