Technikum Leśne w Brynku

Szkolenie uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej

Wzorem lat ubiegłych, dzięki uprzejmości Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu w dniu 24.09.2018 zostało przeprowadzone szkolenie uczniów klas pierwszych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz honorowego krwiodawstwa. Szkolenie w sposób przystępny i interesujący przeprowadził zasłużony honorowy krwiodawca i instruktor PCK Pan Marcin Dehn. Prelekcja oraz ćwiczenia praktyczne wzbudziły zainteresowanie oraz zaangażowanie uczestników. W części praktycznej prowadzącego wspierali członkowie szkolnego koła PCK.