Technikum Leśne w Brynku

Submisja

W dn. 26 lutego uczniowie klas III spotkali się z brakarzem RDLP w Katowicach P. Arturem Kaźmierskim. Spotkanie dotyczyło sposobów sprzedaży drewna a szczególnie tzw. submisji. Dlatego wybraliśmy się na składnicę submisyjną w miejscowości Jełowa gdzie każdy uczeń mógł dotknąć najcenniejszego drewna sprzedawanego w PGL LP. Zaangażowanym leśnikom dziękujemy za bardzo interesującą lekcję.