Technikum Leśne w Brynku

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w pałacu w Brynku

W sobotę i niedzielę 15 i 16 września 2018 roku uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego mieli możliwość zwiedzania pałacu Donnersmarcków i zespołu pałacowo - parkowego w Brynku wraz z ogrodem botanicznym przy Technikum Leśnym. Spacer podzielony był na dwie części: architektoniczną oraz botaniczną.

Po przywitaniu Barbara Kiedrzyn, nauczycielka Technikum Leśnego, opowiedziała o historii miejsca, do którego zostali zaproszeni goście. Dużo uwagi poświęciła przeszłości szkoły mieszczącej się w zespole pałacowo-parkowym. Podkreśliła także rolę leśników w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości Polski. Goście zobaczyli pałacową jadalnię, bibliotekę oraz salę łowiecką i kaplicę. Zapoznali się z założeniami technicznymi i architektonicznymi zastosowanymi przez budowniczych i dawnych właścicieli. Zwiedzający mogli również zobaczyć zabudowania gospodarcze przy pałacu Donnersmarcków.

Druga część spaceru odbyła się pod opieką botanika Janusza Banasia, który również jest nauczycielem Technikum Leśnego w Brynku. Zwiedzający mogli wiele dowiedzieć się o założeniu parkowym otaczającym pałac, a także przyjrzeć się z bliska roślinom rosnącym w ogrodzie botanicznym, wśród których znajdują się rzadkie i egzotyczne drzewa i krzewy. Przewodnik przedstawił wiele ciekawostek na temat ich owoców, a goście mogli nawet skosztować niektórych orzechów i jagód.

W sobotę odwiedziło zespół pałacowo – parkowy w Brynku 35 osób. W niedzielę spacer po jego terenie rozpoczął koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Technikum Leśnego w Brynku pod kierunkiem Artura Kanawki, który jest wychowawcą w internacie szkoły. W tym dniu Brynek odwiedziło ponad 60 osób.