Technikum Leśne w Brynku

Prelekcja

W ramach realizacji Planu Pracy Szkoły, Internatu i Programu Profilaktycznego 13 marca 2019 r. odbyła się prelekcja pt.: „Cyberprzemoc”. Zajęcia poprowadził dzielnicowy Brynka asp. Maciej Bobola. Była to cenna lekcja dla naszych uczniów.