Technikum Leśne w Brynku

Wiosenne praktyki hodowlane

Wiosna to okres prac odnowieniowych w leśnictwie. Intensywne prace szkółkarskie, takie jak wyjmowanie i sortowanie sadzonek, ich przechowywanie w chłodniach i wreszcie samo sadzenie, to zadania, z którymi zmierzyli się uczniowie klasy I i II podczas praktyk hodowlanych.