Technikum Leśne w Brynku

„Dialog owoców i warzyw”

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu eTwinnig na temat zdrowego odżywiania uczennice wykonały plakaty, które przedstawiają dialog w języku polskim i francuskim pomiędzy wybranym owocem i warzywem. W wesoły sposób prezentują swoje zalety, zwracając tym samym uwagę na swój korzystny wpływ na zdrowie człowieka.