Technikum Leśne w Brynku

Szkolenie z zakresu urządzania lasu

03.06.2019 r. grupa uczniów naszej szkoły miała możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu urządzania lasu w Nadleśnictwie Koszęcin. Dzięki zaangażowaniu Pana Grzegorza Janasa, Głównego Specjalisty ds. Urządzania Lasu w RDLP Katowice oraz Pana Adama Chudzika Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin młodzież zapoznała się w praktyce z metodami inwentaryzacji zapasu w drzewostanach różnych klas wieku. Serdecznie dziękujemy.