Technikum Leśne w Brynku

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentacje dotyczące działań proekologicznych w wybranych krajach Europy. Reprezentacje klas przedstawiły ciekawostki i najważniejsze informacje dotyczące danego państwa. Uczniowie wykonywali flagi, oglądali filmy i ćwiczyli podstawowe zwroty w języku wybranego kraju, a przede wszystkim zwrócili uwagę na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego w omawianych krajach. Akcja Samorządu Uczniowskiego miała na celu uzupełnienie wiedzy na temat segregacji śmieci oraz uświadomienie sobie, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwiększającej się ilości odpadów.