Technikum Leśne w Brynku

Prelekcja

W ramach realizacji Planu Pracy Szkoły, Internatu i Programu Profilaktycznego, 05.09.2019 r. odbyła się prelekcja dla uczniów Technikum Leśnego w Brynku, które przeprowadził dzielnicowy Brynka asp. Maciej Bobola. Tematem prelekcji były „Agresywne zachowania ucznia w szkole lub przypadki tzw. Fali”. Celem prelekcji było zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej oraz agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela. Była to cenna lekcja dla wszystkich, serdecznie dziękujemy.