Technikum Leśne w Brynku

Szkolenia z pierwszej pomocy

Już od kilku lat uczniowie klas pierwszych uczestniczą w szkoleniu z podstaw pierwszej pomocy oraz mają możliwość zapoznania się z działalnością Szkolnego Koła PCK i zasadami honorowego krwiodawstwa. W połowie września członkowie SK PCK zorganizowali pokaz udzielania pierwszej pomocy, a 30.09.2019 r. szkolenie przeprowadzili  zasłużony honorowy krwiodawca i instruktor PCK Pan Marcin Dehn oraz społeczny instruktor młodzieżowy PCK Pani Paulina Prokopiuk. Prelekcja oraz ćwiczenia praktyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem i  zaangażowaniem uczestników.