Technikum Leśne w Brynku

Spotkanie z uczniami klas pierwszych

Jak co roku doświadczeni członkowie Szkolnego Koła PCK zaprosili uczniów klas pierwszych na spotkanie. Zaprezentowano krótką inscenizację udzielania pomocy poszkodowanemu
w wypadku komunikacyjnym oraz przeprowadzono szkolenie
z zakresu podstaw pierwszej pomocy. Uczniowie klas pierwszych czynnie uczestniczyli w zajęciach.