Technikum Leśne w Brynku

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Szczegóły związane z ogłoszeniem przetargu można znaleźć w tym dokumencie

Specyfikacja dostawy węgla, na którą został ogłoszony powyższy przetarg znajduje się poniżej:

strona 1, strona 2, strona 3