Technikum Leśne w Brynku

Skandynawia inspiracją polskich nauczycieli szkół sektora zielonego

W sierpniu i wrześniu 2016 r. troje nauczycieli Technikum Leśnego w Brynku wraz z przedstawicielami szkół sektora zielonego z całej Polski uczestniczyli w szkoleniu w ramach programu Erasmus + pt. „Europejskie przykłady nauczania przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w szkołach rolniczych inspiracją dla nauczycieli polskich szkół sektora zielonego”. Organizatorami wyjazdu były Europea Polska oraz Green Academy w Aarhus.
Mieliśmy możliwość poznania zagadnień dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości na terenach wiejskich, które porównaliśmy z warunkami polskimi, przedstawiono nam również metody i formy pracy nauczycieli skandynawskich. Uczestniczyliśmy w szkoleniach, które przeprowadzano nietypowymi i ciekawymi metodami nauczania m.in. intensywny trening z p. Andersem Hojlund z innowacyjności w Danii oraz lekcja z nauczania przedsiębiorczości z p. Evą Invarsson w Szwecji. Niezwykle inspirujące okazały się również wizyty w skandynawskich szkołach zawodowych gdzie poznaliśmy typowy dla Skandynawii system nauczania.
Odbyliśmy również szereg wycieczek edukacyjnych, dających obraz przedsiębiorczości i zróżnicowania dochodów na obszarach wiejskich. Do najciekawszych z nich można zaliczyć wizytę na farmie Erika Andersena, prowadzącego organiczną uprawę warzyw, w Viking Genetics – największym w Danii instytucie, zajmującym się badaniem nasienia w celu poprawy cech związanych ze zdrowiem, płodnością i funkcjonalnością bydła, a także na farmie Öströö w Szwecji zajmującej się ekologiczną hodowlą owiec oraz produkcją własnych wyrobów. Odwiedziliśmy również rodzinną ekologiczną farmę Tångagård w Szwecji, która zrobiła na nas ogromne wrażenie.
Niezwykle inspirujące okazały się również wizyty w skandynawskich szkołach zawodowych.
Przez cały okres wyjazdu braliśmy udział w zajęciach warsztatowych, podczas których uczestnicy doskonalili swoje umiejętności rozwijania innowacyjności wśród przyszłych rolników, poprzez wykorzystanie duńskich przykładów dobrych praktyk.
Odwiedziliśmy również firmę Agri Nord, która przedstawiła nam system doradztwa zawodowego w Danii.
Oprócz zagadnień zawodowych nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z kulturą, historią i zabytkami Skandynawii. Mogliśmy choć w części ujrzeć niezwykłą urodę odwiedzanych miast m.in.  Aarhus, Viborg i  Aalborg w Danii, Oslo w Norwegii oraz Varberg w Szwecji.
Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu Erasmus + dał nam niepowtarzalną szansę poprawy kwalifikacji i umiejętności poprzez możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami innych szkół. Istotną rolę odegrał także rozwój umiejętności pracy w grupie a także doskonalenie umiejętności językowych.
Serdecznie dziękujemy pani prezes Europea Polska Wiesławie Gąsiorowskiej za umożliwienie nam uczestnictwa w tak ciekawym i atrakcyjnym projekcie edukacyjnym. Dziękujemy również Panu Henrikowi Dethelfsenowi i Pani Karolinie Sikała z Europea Danmark za życzliwość, gościnność, miłe i ciepłe przyjęcie oraz pokazanie pięknych i ciekawych zakątków Skandynawii.