Technikum Leśne w Brynku

Spotkanie z Michałem Rusinkiem

We wtorek 27.09 byliśmy w Katowicach w MDK – Koszutka na spotkaniu z Michałem Rusinkiem autorem książki „Nic zwyczajnego” i pierwszym sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej. Podczas spotkania zajrzeliśmy za kulisy tej niezwykłej przygody jaką było sekretarzowanie tak niezwykłej osobie. Spotkaliśmy Wisławę Szymborską, której do tej pory nie znaliśmy. To portret osoby nieprzeciętnej, damy o niezwykłym poczuciu humoru a zarazem ogromnej wrażliwości i umiejętności mówienia o sprawach najistotniejszych. Zobaczyliśmy portret poetki, który pozwala zbliżyć się do niej i istoty jej twórczości.