Technikum Leśne w Brynku

Szkolenie PCK

Wzorem lat ubiegłych we wrześniu członkowie Szkolnego Koła PCK zaprosili uczniów klas pierwszych na spotkanie informacyjne połączone z prezentacją swoich umiejętności.  Między innymi przedstawiono krótką inscenizację wypadku komunikacyjnego oraz ćwiczono resuscytację i obsługę defibrylatora AED .
4 października 2016 odbyło się kolejne szkolenie z zakresu podstaw pierwszej pomocy, przeprowadzone przez zasłużonego honorowego krwiodawcę oraz instruktora PCK Marcina Dehna. Podczas tych spotkań uczniowie klas pierwszych wysłuchali wykładów i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.