Technikum Leśne w Brynku

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2016 r. obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystej akademii uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci, uczniowie a także zaproszeni goście. Wśród nich: specjalista w Wydziale Organizacji i Kadr, pani Wioletta Koper-Staszewska z RDLP w Katowicach; przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, pan Janusz Ziółkowski; przewodniczący Regionu Górnośląskiego ZLP, pan Marek Cholewa; nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, pan Grzegorz Furmański; nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec, pan Włodzimierz Błaszczyk; nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin, pan Krzysztof Lysik; z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek, pan Adam Mazur; nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, pan Grzegorz Cekus; przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskie Góry, pan Adam Chmiel oraz pierwszy absolwent szkoły leśnej w Brynku – pan Zygmunt Burzyński.
W części oficjalnej obchodów Dnia Edukacji Narodowej głos zabrał dyrektor szkoły, pan Ireneusz Gudowicz, który bardzo serdecznie powitał gości a obecnym oraz byłym pracownikom szkoły złożył powinszowania. Następnie odczytał list z życzeniami od podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, pana Andrzeja Koniecznego. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród wyróżnionym pracownikom. Nagrodę Ministra Środowiska za wyjątkowe wyniki i osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły zdobyli pan Krzysztof Gerlich oraz pan Czesław Gabryś. Pan Dariusz Kiełbasa otrzymał Medal KEN, który nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jednym z punktów akademii było uroczyste przyjęcie w poczet honorowych absolwentów, pana Janusza Ziółkowskiego, pana Marka Cholewę, pana Grzegorza Furmańskiego oraz pana Grzegorz Cekusa.
Życzenia i podziękowania złożyli też goście składając kwiaty na ręce Dyrektora.
Część artystyczną rozpoczął Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku wykonując kilka utworów muzycznych. Na zakończenie uroczystości przedstawicielka młodzieży złożyła życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły, następnie uczniowie klas drugich, z dużą dozą humoru, zaprezentowali sylwetki nauczycieli.