Technikum Leśne w Brynku

Kurs pilarza

Dnia 25.11.2016 roku uczniowie klasy IIIa otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi pilarki spalinowej. Certyfikat ukończenia kursu pilarza pozwala na podjęcie pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i jednoosobową ścinkę drzew. Certyfikat jest honorowany zarówno w kraju jak i za granicą. Kurs pilarza zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną. Młodym, zdolnym pilarzom GRATULUJEMY!!!