Technikum Leśne w Brynku

„Eskulapiada 2016”

16 grudnia 2016 roku w Bytomiu odbyła się XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia „Eskulapiada 2016”. Celem olimpiady było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
a. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
b. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
c. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Aby wykazać się swoją wiedzą, każdy z uczestników musiał przygotować projekt prozdrowotny i rozwiązać test składający się z 30 pytań. Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Cieleban (kl. III B) która zajęła III miejsce oraz Ilona Sawicka (kl.I).
Turniej został zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarno- Epidemiologiczną w Bytomiu.