Technikum Leśne w Brynku

„Zagrożenia w sieci” tematem policyjnej prelekcji

W dniu 20 kwietnia 2017 roku podinspektor Tomasz Mreńca przeprowadził w naszej szkole prelekcję edukacyjną na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Funkcjonariusz podczas prezentacji starał się pokazać młodzieży, jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z internetu oraz jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć.