Technikum Leśne w Brynku

Ekologiczne Forum Młodzieży w Białowieży

W dniach 9 – 11 czerwca wzięliśmy udział w Ekologicznym Forum Młodzieży w Białowieży.

W czasie trzech dni pobytu zaprezentowaliśmy naszą szkołę oraz zapoznaliśmy się z uczniami i nauczycielami z innych szkół leśnych. Istotnym punktem pobytu były zajęcia terenowe w Puszczy, w czasie których poznaliśmy uwarunkowania przyrodnicze białowieskich drzewostanów. O specyfice zamierania świerków w Puszczy Białowieskiej dowiedzieliśmy się od leśników zaproszonych na Forum, jak i od naukowców, a także samego Ministra Środowiska – prof. Jana Szyszko. W przedostatnim dniu naszego pobytu wieczorem odbył się “Bieg Tropem Żubra”. W dniu wyjazdu – w niedzielę w Nadleśnictwie Browsk odbył się koncert zespołu Panny Wyklęte, a następnie uczestniczyliśmy we mszy św., po której odsłonięto pomnik Danuty Siedzikówny – “Inki”.