Technikum Leśne w Brynku

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Klas IV

Kolejny rocznik opuścił mury Technikum Leśnego w Brynku. W piątek 28.04.2017 r.  odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów. W wydarzeniu wzięli udział ich młodsi koledzy, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Ireneusz Gudowicz, który bardzo serdecznie powitał zgromadzonych. Następnie odczytał list z życzeniami dla maturzystów od podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, pana Andrzeja Koniecznego. W dalszej części akademii najzdolniejsi absolwenci naszej szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy oraz upominki. Rodzicom wręczono listy gratulacyjne. Były podziękowania, łzy, uściski, przeżyliśmy bardzo wzruszające chwile. Uroczystość uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich wykonując kilka utworów muzycznych.

Pożegnaliśmy uczniów, którzy przez cztery lata swojej edukacji wpisali się w historię placówki, dostarczyli nam ogromu wrażeń i pozostawili po sobie niezapomniane wspomnienia.