Technikum Leśne w Brynku

Przetarg na dostawę środków czystości

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godziny 09:00. Dopuszcza się przesłanie oferty faxem na numer 32 285 74 18 lub e-mailem na adres sekretariat@tlbrynek.edu.pl.

Szczegóły zapytania w załączniku