Technikum Leśne w Brynku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów żywnościowych

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.08.2017 roku o godzinie 11:00. Protokuł z otwarcia ofert: załącznik 1, załącznik 2.