Technikum Leśne w Brynku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę węgla ekogroszku

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2017 o  godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Szczegółowa informacja z otwarcia ofert znajduje się w tym miejscu.