Technikum Leśne w Brynku

Protokuł z wyboru oferty na dostawę węgla - ekogroszku

Największą liczbę punktów - 98.23 zdobyła oferta numer 2 z P.W. ATEX Sp z o.o. Szczegóły protokołu z wyboru oferty