Technikum Leśne w Brynku

X Bytomska Wampiriada

Podobnie jak w latach ubiegłych 21 września 2017 r. pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa " X Bytomska Wampiriada ". W tegorocznej akcji uczestniczyło 14 uczennic i ucznów naszego Technikum. Organizatorami byli: bytomski Oddział Rejonowy PCK oraz RCKiK w Bytomiu i Katowicach.