Technikum Leśne w Brynku

Szkolenie z zakresy podstaw pierwszej pomocy cd.

26 września 2017 r.  dla uczniów klas pierwszych zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu podstaw pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadził zasłużony honorowy krwiodawca oraz instruktor PCK Marcin Dehn wspomagany w części  praktycznej przez czlonków szkolnego koła PCK. Uczniowie klas pierwszych z zainteresowaniem i uwagą wysłuchali wykładów oraz aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.