Technikum Leśne w Brynku

Wizyta Francuzów w Brynku

W dniach 30.09.17 r. - 06.10.17 r. gościliśmy w naszej szkole młodych leśników z CFA des Vosges z Mirecourt, Francji. Cały tydzień spędzony w Polsce obfitował w atrakcje zawodowe, jak również kulturalne. Na początku pobytu nasi goście poznawali zabytki Polski. W niedzielę grupa francuska zwiedzała Kraków z przewodnikiem. Pogoda dopisała, więc mieli możliwość zwiedzić Wawel, krakowski Rynek oraz Podziemia Rynku. Drugiego dnia młodzież odbyła wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Temat zagłady Żydów na ziemiach polskich dla francuskich uczniów był trudny, jednak odkrywanie Polski wiąże się z poznaniem także takiej jej historii. Poruszeni tym, co widzieli słuchacze uspokoili emocje w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Pszczynie. Poznali cele zakładania zagród pokazowych oraz reintrodukcji żubra w Polsce. Kolejne dni obfitowały w atrakcje na terenie Nadleśnictwa Wisła, gdzie zwiedzali szkółkę leśną, Karpacki Bank Genów i hodowlę Głuszców. Zapoznali się z funkcjonowaniem szkółki leśnej na terenie górskim, jej możliwościami produkcyjnymi oraz problemami, jakie dotykają hodowlę. W Karpackim Banku Genów przedstawiona została cała technologia pozyskiwania nasion, wyłuszczania ich oraz magazynowania. Chwilą wytchnienia było zwiedzanie hodowli wolierowej głuszca. Wysłuchali ciekawego wykładu wraz z prezentacją na temat historii głuszca w Polsce i powodów, dla których ta hodowla powstała. Młodzież zwiedziła również Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej – Dzielcu. Wieczór francuscy goście spędzili w chatce pod Baranią Górą. O poranku wraz z pracownikiem nadleśnictwa weszli na szczyt Baraniej Góry. W drodze rozmawiali m.in. o skutkach żerowania kornika drukarza na świerkach. Leśnicy poznali sposoby zatrzymywania gradacji kornika oraz sposoby odnowienia powierzchni pokornikowych.  Przedostatni dzień był poświęcony przemysłowi drzewnemu i edukacji w Lasach Państwowych. Zaczęto od zwiedzania Izby edukacyjno – przyrodniczej Nadleśnictwa Kup. Przepiękna i bogata w eksponaty izba rozpaliła zainteresowanie młodych leśników o lasach w tej części Europy. Uczniowie poznali najczęstsze gatunki drzew, runa, ssaków, ptaków i owadów występujących w lasach. Zapoznali się z tematyką hodowli, ochrony lasu, łowiectwa i sposobami pozyskania drewna dawniej i dziś. Następnie młodzież zwiedziła Zakłady Stora Enso Wood Products, tartak przerobu drewna w miejscowości Murów. Przedstawiona tam została technologia przerobu drewna sosnowego i świerkowego na produkt drewna klejonego przeznaczonego głównie na rynki wschodnie. Podczas wizyty zaprezentowany został system zakupu drewna oraz cała logistyka transportu drewna surowego i końcowego produktu – drewna klejonego. Ostatni dzień był dniem poznania najbliższej okolicy. Młodzież zapoznała się z walorami lasów Nadleśnictwa Brynek oraz mogła zwiedzić miasto Tarnowskie Góry. Pobyt francuskich leśników był możliwością poznania oferty Lasów

Państwowych w Polsce. Młodzi mogli zaobserwować, że Lasy pełnią nie tylko rolę produkcyjną, ale także rekreacyjną, edukacyjną i kulturalną.  Z naszymi gośćmi nie rozstajemy się na długo. Za dwa tygodnie spotykamy się w Mirecourt. Do zobaczenia!