Technikum Leśne w Brynku

Praktyka zawodowa klas II

Klasy drugie odbyły praktykę zawodową w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Pracownicy Nadleśnictwa zaprezentowali nam: walory przyrodnicze rezerwatu “Łężczok”, specyfikę tegorocznej katastrofy huraganowej w drzewostanach nadleśnictwa, a także szkółkę kontenerową w leśnictwie Nędza. Szczególne podziękowania kierujemy do naszej absolwentki – pani Karoliny Witek.