Technikum Leśne w Brynku

Praktyka zawodowa klas II

W dniu 15 listopada odbyły się na terenie Nadleśnictwa Brynek jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, wykonane metodą 10-ciu półmetrowych powierzchni próbnych w drzewostanie sosnowym. Uczniowie klasy II b zaobserwowali niektóre ze szkodników zimujących pod okapem drzew, najliczniej występowały: boreczniki, poprochy i strzygonia choinówka.